home
doelstelling

werkwijze

ondersteunende
begeleiding


activerende
begeleiding


wie ben ik

kwaliteiten

kosten

vervoer

contact 

Het vrijblijvende kennismakingsgesprek is altijd gratis.

 

In principe kan mijn begeleiding vergoed worden uit een

Persoons Gebonden Budget (PGB).

Hiervoor heb je een indicatie nodig van het

Sociaal Wijkteam van de gemeente waarin je woont.

Of van het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ)

als je valt onder langdurige zorg.

 

Het is voor mij ook mogelijk in opdracht van de

Sociale Wijkteams van de regiogemeentes Nijmegen

zorg in Natura (ZIN) te verlenen.

 

Meer informatie hierover kun je

vinden op o.a. Per Saldo of op de website van

de gemeente Nijmegen.